Je lepší darování nebo dědictví?

05.12.2015 19:25

Jak přenechat majetek. Darování, nebo dědictví? Co se víc vyplatí

Danění darů i dědictví prošlo revolucí. Vyplatí se víc darovat byt, dům, chatu a další majetek ještě za života, nebo nechat dělení majetku až na dědické řízení, ať se pozůstalí poperou, jak umí? Propočteme, co vyjde levněji.
Jak přenechat majetek. Darování, nebo dědictví? Co se víc vyplatí
 

Chalupu dceři, domek synovi, auto i s garáží vnukovi… Přišla doba, kdy pomalu přemýšlíte, jak podělit blízké o majetek? Nebo chcete všechno přenechat někomu docela cizímu? Tak nebo onak, možná si kladete otázku, jestli majetek předat už za života nebo spoléhat na dědické řízení, kdy už se bude jednat o vás bez vás. Darování versus dědictví – spočítáme, co vyjde levněji.

Abychom vás nenapínali jako špagát, jedna obecná poučka: příbuzným se (většinou) vyplatí darovat ještě za života, přátelům a známým a dalším radši odkažte až dědictvím. Pokud tedy půjdeme čistě po finanční stránce věci, a na srdci nám bude ležet hlavně blaho (a peněženka) obdarovaných a dědiců. Nic ale není černobílé. Jestli začnete rozdávat už za života, radši si kryjte záda. Abyste nakonec měli kde dožít.

DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI A DAŇ Z NEMOVITOSTI

daní z nabytí nemovitých věcí (někdejší daň z převodu nemovitostí) si dědici ani (jednostranně) obdarovaní nemusejí dělat starosti, platí se totiž pouze z úplatných převodů, tedy z koupě a směny. Myslet byste ale určitě měli na daň z nemovitosti. Každý nový vlastník nemovitosti musí do konce ledna následujícího roku podat daňové přiznání a daň z nemovitých věcí začít platit. Podrobnější informace k dani z nemovitých věcí v roce 2015 najdete v článku:

Dětem a příbuzným radši darem…

Nejdřív se mrkneme na děti a blízké příbuzné. Máte domeček na malém městě v hodnotě milion a půl. Když si ho necháte ve vlastnictví, dokud neodejdete na pravdu boží, bude se všechno řešit v dědickém řízení. A nechme teď stranou, jestli jste notáři dali noty závětí nebo se bude dědit v pořadí a podílech, které určuje zákon.

ODMĚNA NOTÁŘE V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ

 Kč
 Kč

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Pokud jde o dědickou daň, nemusí si pozůstalí dělat vrásky, je totiž v podstatě zrušena. Danění dědictví spadá od roku 2014 pod daň z příjmů, dědicové jsou ale od danění příjmů z dědictví osvobozeni. Žádná daň se tudíž odvádět nebude. Do peněženky si ale dědicové sáhnou kvůli jiným položkám. Počítat je třeba s odměnou notáře. Její výše se odvíjí od hodnoty dědictví. V případě domku za milion a půl, dědic notáři zaplatí zhruba čtrnáct tisíc. Když zdědí chatu za půl milionu, nechá u notáře necelých sedm tisíc. Když mu odkážete byt v centru Prahy za sedm milionů, vyšplhá se odměna notáře na pětadvacet tisíc.

A bez notáře dědické řízení jednoduše neproběhne. Výše jeho odměny je určena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. Spočítá vám ji naše kalkulačka v boxu napravo..

Když dětem domek darujete ještě za života, bude to v podstatě zadarmo – daň bude nulová, od danění darů jsou totiž blízcí příbuzní osvobozeni.

OSVOBOZENI!

 

Osvobozeni od daně z příjmu získaného darem jsou

  • příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, vnuci…) a manželé
  • příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žijí nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti, a které z tohoto důvodu pečují o společnou domácnost nebo jsou na dárce odkázány výživou.

Přepsání majitele v katastru nemovitostí přijde na tisícikorunu, k tomu připočtěte už jen třicet korun za ověření každého podpisu na darovací smlouvě. Čistě na vás pak záleží, jestli si darovací smlouvu vypracujete sami nebo využijete služeb profesionála. Pomoct může generátor smluv, na který odkazujeme v boxu – darovací smlouvu, prověřenou právníky, vám připraví za stokorunu.

POTŘEBUJETE SMLOUVU? POMŮŽEME!

Vygenerujte si smlouvu nebo jiný právní dokument přímo na míru Vašim požadavkům. Jde to snadno, rychle a on-line.

Připraveno ve spolupráci Logo GeneratorSmluv

TIP! VĚCNÉ BŘEMENO: KRYJTE SI ZÁDA

 

Jestli se chystáte darovat byt nebo dům už za života, ale rádi byste v něm dožili, jednoznačně se vyplatí to dohodnout v darovací smlouvě. Abyste měli své jisté. Ona totiž přehnaná velkorysost může vyjít draho. Případů, kdy bitvy o majetek dokázaly s dříve pokojnými rodinnými vztahy zacvičit, je nespočet. Takže je lepší mít všechno černé na bílém.  Sjednejte v darovací smlouvě věcné břemeno doživotního užívánínemovitosti. V tomhle případě už se ale opravdu vyplatí nechat darovací smlouvu vypracovat právníka, který dohlédne, aby měla všechny náležitosti a dávala jistotu oběma stranám.

Partnerky, partneři, družky a druzi

Zvláštní skupinu blízkých tvoří životní partneři, se kterými jste nevstoupili do svazku manželského. Mohli jste s nimi v dobrém i zlém odžít třeba polovinu života, a přesto velmi často, když dojde na lámání chleba, nemají žádné zákonné nároky ani oporu. Jak nejvýhodněji přenechat majetek jim?

V případě dědictví platí totéž jako u blízkých příbuzných: od daně jsou osvobozeni. Budou ovšem muset zaplatit notáři. Jak jsme ukázali výš a jak vám přesně vypočte naše kalkulačka, nemusí jít zrovna o zanedbatelnou položku.

Když se rozhodnete partnerovi či partnerce nemovitost nebo jiný hodnotnější majetek darovat, záleží… Pokud jste spolu alespoň rok před převodem žili ve společné domácnosti, bude dar od daně z příjmůosvobozen. Bude pro něj tedy, co se darování majetku týče, platit stejně výhodný režim jako pro blízké příbuzné. Darování se tedy vyplatí víc než dědictví – přinejmenším z pohledu nového majitele vašeho majetku.

 

ANKETA

Budete se psát se závětí?

Kamarádi, známí, vzdálení příbuzní a ostatní: Počkejte na dědictví

Jestli chcete nemovitost nebo jiný hodnotnější majetek přenechat někomu, s kým vás nepojí blízké příbuzenství, ani není vaším životním partnerem, je podstatně výhodnější ošetřit to závětí a odkazem. V případě dědictví platí stejná pravidla jako u předešlých skupin: od daně z dědictví je osvobozen každý; platí se pouze odměna notáři.

U darů je situace docela jiná. Člověk, který s vámi není příbuzný, ani není vaší druhem či družkou, bude muset příjem získaný darem zdanit. Platí tu standardní sazba daně z příjmů – v případě fyzických osob dělá patnáct procent, u právnických osob devatenáct procent z hodnoty daru. S malou výjimkou – oddaně z příjmů jsou osvobozeny dary v případě, že součet jejich hodnoty od téhož dárce nepřesáhne za rok 15 tisíc korun. Do takového limitu se ale nejspíš darovaná nemovitost nevejde. Například z darovaného domku v hodnotě milion a půl odvedete daň až ve výši 225 tisíc. U chaty za pět set tisíc odvedete na dani až 75 tisíc. Když dostanete pražský byt  hodnotě sedmi milionů, vyšroubuje se daň přes milion korun. Takže mnohonásobně víc, než by se zaplatilo notáři v dědickém řízení. Konkrétní výše daně se bude odvíjet od vašich celkových příjmů v daném roce, uplatnění daňových slev, odpočtů a tak dále. Podrobněji jsme mechanismus výpočtu předestřeli v letošním seriálu o dani z příjmů:

Speciální situace: Když je od daně osvobozena jen část daru

Zvláštní situace může nastat v případě, kdy vám daruje chalupu kupříkladu vaše bezdětná teta, která ovšem nemovitost vlastní napůl se svým přítelem. Jinými slovy: polovinu chaty vám dá teta (a protože je blízkou příbuznou, bude dar od daně z příjmů osvobozen) a druhou půlku její přítel, který je vůči vám z hlediska zákona docela cizí osobou. Zdanit pak musíte polovinu hodnoty nemovitosti, kterou necháte znalecky ocenit.

Kdy podávat daňové přiznání

V případě, že je dar od daně osvobozen, nemusíte kvůli němu podávat daňové přiznání, ani ho do svého daňového přiznání zanášet. Totéž platí pro dědictví, které je od daně z příjmů osvobozeno vždy. Dar, který od daně z příjmů osvobozen není, se zanáší do daňového přiznání mezi takzvané ostatní příjmy. Výsledná výše daně z příjmů se bude odvíjet od celkových příjmů v daném roce. Spočítá vám ji naše kalkulačka.

Zdroj: https://www.penize.cz/nemovitosti/298655-jak-prenechat-majetek-darovani-nebo-dedictvi-co-se-vic-vyplati

Zpět

Kontakt

Crháková Hana
Josefská 612/15, 602 00 Brno, v prostorech Centrumrealit

+420 776 096 111,
+420 608 274 232
www.4byt-dum.cz
www.centrumrealit.eu

© 2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode