koupě bytu, zálohy a další platby

10.08.2015 16:09

Koupí bytu získáváte řadu práv, ale i povinností.

 

Koupí bytu Vám vzniknou povinností. A nejen k vlastnímu bytu - zároveň i k podílu na společných částech, jedná se například pozemek, chodbu, výtah atp. Nový občanský zákoník to - stejně jako ten původní - nazývá jednotkou a od 1. 1. 2014 tato práva i povinnosti nově upravuje.

Náklady jsou nově rozděleny do dvou skupin, přičemž jednu skupinu tvoří vlastní náklady na správu domu a pozemku, druhou skupinu pak příspěvky určené na odměňování osob, které se o tuto činnost starají.

Zálohy

Vyšší částku záloh spolkne bez diskuze vlastní údržba domu – tyto peníze jsou určeny například na opravu střechy, vchodových dveří, údržbu výtahů nebo na malování společných prostor atp. Obvykle jsou tyto náklady rozúčtovávány ve výši odpovídající vlastnickému podílu. 

Podíl se nově určuje především podle hodnoty bytu při zohlednění jeho mimořádných vlastností. Co si pod tím lze představit? „Rozhoduje kvalita bytu“, měřítkem může být nejen velikost bytu, ale třeba také jeho poloha, kdy byt v přízemí bude mít jinou hodnotu než byt ve čtvrtém patře. Zároveň však upozorňuje, že „ani nový občanský zákoník nevylučuje přijetí jiných – vlastních pravidel. Ty pak musí být přesně definovány a zakotveny ve stanovách společenství vlastníků jednotek.“

...a odměny 

Jedná se o zálohy určené na odměňování osob, které domy spravují, ať už se starají například o účetnictví, nebo o vlastní správní činnost. Zde je nový občanský zákoník poměrně striktní a nepřipouští jinou možnost, než že se tyto náklady rozúčtovávají rovným dílem podle počtu jednotek. Právě zde mohou být vlastníci menších bytů nebo nebytových prostor nepříjemně zaskočeni až několikanásobným nárůstem dosavadní částky, a to v případě, že se jim dosud tyto náklady počítaly v závislosti na velikosti prostoru. V nové úpravě se vycházelo z logiky věci, že nezáleží na velikosti užívané plochy, ale správce musí věnovat přibližně stejnou pozornost každé spravované jednotce.

Zpět

Kontakt

Crháková Hana
Josefská 612/15, 602 00 Brno, v prostorech Centrumrealit

+420 776 096 111,
+420 608 274 232
www.4byt-dum.cz
www.centrumrealit.eu

© 2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode