strážce nemovitých věcí

06.01.2016 14:19

Zásadní změny v právní úpravě nemovitých věcí

Změny, které přináší nový občanský zákoník a nový katastrální zákon:

ZMĚNA

POPIS

význam zápisů v katastru

zápis o vlastnickém právu k nemovitosti v katastru nemovitostí je nejdůležitějším a dostatečným důkazem o vlastnictví nemovitosti

menší ochrana skutečného vlastníka

pokud dojde k neoprávněnému převodu nemovitosti (v důsledku chyby nebo podvodu na základě padělaných listin či podpisů), musí se skutečný vlastník bránit aktivněji a rychleji; pokud nebyl vyrozuměn o zápisu do katastru, bude mít jen tři roky na to, aby se bránil (uplatněním poznámky spornosti) – může tak dojít ke změně vlastníka nemovitosti, aniž se o tom původní vlastník dozví

poznámka spornosti

vlastník nemovitosti se musí bránit proti neoprávněné změně zápisu v katastru nejpozdějido 1 měsíce ode dne, kdy se o podezřelém zápisu dozvěděl, v každém případě nejpozději však do 3 let od provedení zápisu – chybný zápis může rozporovat pomocí institutu poznámky spornosti

stavba je součástí pozemku

Bude-li na pozemku postavena stavba, bude pozemek se stavbou nově považován zajedinou nemovitost (na rozdíl od předchozí úpravy, kdy pozemek je jedna nemovitost a stavba na pozemku také samostatná nemovitost). Prakticky to znamená, že např. zástavní právo nebo věcné břemeno zřizované ke stavbě bude zřízeno i k pozemku.

stavba na pozemku jiného vlastníka

Je-li na pozemku stavba vlastněná někým jiným než vlastníkem pozemku, nový občanský zákoník zakládá pro oba předkupní právo (pro vlastníka pozemku tedy právo koupit přednostně stavbu, pro vlastníka stavby právo přednostně koupit pozemek). Pokud jeden z nich bude chtít svou nemovitost prodat, musí ji nabídnout tomu druhému ke koupi. Jedná se o právo, ne povinnost kupovat – oprávněný tedy může odmítnout koupit. Pokud svého předkupního práva druhý vlastník nevyužije, zůstává mu i nadále proti novému vlastníkovi. Zřízení předkupního práva novým občanským zákoník vlastníci nemohou vyloučit žádnou dohodou, je zřízeno nezvratitelně přímo zákonem.

opuštění věci

zákon se snaží předcházet tomu, aby existovaly „věci ničí“ (věci nikomu nepatřící), proto opuštěná věc připadá státu – to se týká i staveb; kdo se o věc nebude starat (o nemovitost 10 let, o movitou věc 3 roky), přijde o vlastnictví k této věci

zánik předkupního práva spoluvlastníka

spoluvlastník má předkupní právo při převodu věci – toto právo však zaniká 1. ledna 2015

nové nemovité věci

nově bude nemovitou věcí nejen pozemek, ale také např. zástavní právo, nebo věcné břemeno, např. právo průchodu; označení „nemovitost“ tak dostává širší význam

nájem je uveden v katastru

nájemní právo k nemovitosti je možné zapisovat do katastru – proto z katastru může být poznat např. to, které byty vlastníka jsou pronajaté a komu

katastrální zákon zahrnuje nové instituty

nová definice nemovitosti
katastr nemovitostí jako veřejný seznam
stavba jako součást pozemku
řešení stavby na cizím pozemku
žaloba na určení hranice pozemku
přestavek
nový obsah pojmů vklad a záznam
nové poznámky
soukromé a veřejné listiny a přezkum v řízení o povolení vkladu
právo stavby
pacht
nová práva zapisovaná do katastru nemovitostí
přídatné spoluvlastnictví
služebnosti a reálná břemena
předmět evidence v katastru nemovitostí nově
zásada materiální publicity
posílení důvěry v zápisy katastru nemovitostí

 

převzato ze strážce katastru

https://www.strazcekatastru.cz/wp-content/uploads/2015/11/strazce_katastru.png

 

Zpět

Kontakt

Crháková Hana
Josefská 612/15, 602 00 Brno, v prostorech Centrumrealit

+420 776 096 111,
+420 608 274 232
www.4byt-dum.cz
www.centrumrealit.eu

© 2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode